Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej informuje,
że wypłata pierwszej raty dodatku osłonowego
dla osób, które złożyły wnioski o dodatek osłonowy w styczniu,
nastąpi 30.03.2022 r.